Каталог продукції

Вимірювання тиску

або рівня в відкритих резервуарах

Перетворювач (датчик) тиску APC-2000AL призначений для вимірювання тиску, вакууметричного тиску, а також абсолютного тиску газу, пари та рідини.
Перетворювач (датчик) тиску APC-2000 призначений для вимірювання тиску, вакуумметричного тиску, а також абсолютного тиску газу, пари та рідини.
Датчик тиску PC-28 призначений для вимірювання розрідження, а також надлишкового та абсолютного тиску газу, пари та рідини.
Датчик тиску PC-28.Modbus призначений для вимірювання розрідження, а також надлишкового та абсолютного тиску газу, пари та рідини.
Низькоенергетичні перетворювачі тиску PC-28/В призначені для виміру розрідження, а також надлишкового тиску та абсолютного тиску газу, пару і рідини.
Перетворювач (датчик) тиску газу PC-50 призначений для виміру розрідження, а також надлишкового тиску і абсолютного тиску газу, пари та рідини.
Манометри MS-100 призначені для вимірювань тиску рідин і газів при температурі до 90oС.

Різниця тисків (перепад)

або рівня в закритих резервуарах

Витратомір перепаду тиску APR-2000AL призначений для вимірювань різниці тисків газів, парів і рідин.
Перетворювач (датчик) APR-2000 призначений для вимірювань різниці тиску газів, парів і рідин.
Перетворювач (датчик) тиску PR-28 призначений для вимірювань різності тисків: газів, пару і рідини.
Перетворювач (датчик) тиску PR-28/В призначений для вимірювань різниці тиску: газів, пари і рідини.
Перетворювач (датчик) тиску PR-54 призначений для вимірювань різниці тисків: газів, пари і рідини.
Перетворювач (датчик) PR-50 призначений для вимірювання різниці тисків: газів, пари і рідини.
Перетворювач APR-2200 призначений для вимірювання різниці тисків газу, пари та рідини там, де необхідне застосування мембранних сепараторів.
Перетворювач (датчик) різниці тисків APR-2000, PR-28, PR-54
Укомплектований перетворювач різниці тиску з процесним приєднанням типу "C"

Низькі тиски газів

Вимірювальний датчик перепаду тисків APR-2000G призначений для вимірювання тиску, вакуумметричного тиску, а також перепаду тисків неагресивних газів.
Перетворювач (датчик) PR-50G призначений для вимірювання перепаду тиску, вакуумметричного тиску, а також перепаду тиску неагресивних газів.
Перетворювач (датчик) PC-28G призначений для перетворення уніфікованого пневматичного сигналу 20 ... 100 кПа в уніфікований електричний сигнал 4 ... 20 мА (двопровідна лінія).
Перетворювач PC-28G/A призначений для перетворення уніфікованого електричного сигналу 4 ... 20 мА в уніфікований пневматичний сигнал 20 ... 100 кПа.

Зонди рівня

Гідростатичний зонд глибини SG-25 призначений для вимірювання рівня рідини в резервуарах, свердловинах, колодязях чи п'єзометрах.
Гідростатичний зонд глибини SG-25S призначений для вимірювання рівня рідини, яка характеризується наявністю забруднень і суспензії.
Інтелектуальний зонд глибини SG-25.Smart призначений для вимірювання рівня рідини в резервуарах, свердловинах, колодязях чи п'єзометрах.
Гідростатичний зонд глибини SG-25S.Smart / tytan призначений для вимірювання рівня рідини у відкритих резервуарах.
Зонд SG-25 з відкритою лицьовою мембраною застосовується для вимірювання рівня рідини, яка в контакті з зондом може утворити осади
Гідростатичні зонди рівня призначені для вимірювання рівня рідини у відкритих резервуарах, каналах, у вимірювальних діафрагмах відкритих каналів, струменях і т.п.
Для даного способу вимірювань рівня використовується перетворювач різниці тисків, який дозволяє компенсувати статичний тиск в ємності.
Гідростатичний густиномір APR-2200D, APR-2200D/S-WOL сконструйований на основі інтелектуального перетворювача різниці тисків з двома дистанційними роздільниками.

Температура

і індикатори

Перетворювачі (датчики) температур CTU-10, CTU-15, CTU-22 призначені для вимірювання повільно змінних високотемпературних процесів
Вимірювальний вкладиш Pt-100, діаметром Ø6 з'єднується з електронним перетворювачем за допомогою керамічної затискної колодки внизу електронної частини
Перетворювач температури типу CTR-4 (6,8) / _ / PZ призначений для вимірювання температури середовищ від -40 до 140oC.
Перетворювач температури типу AT призначений для перетворення збільшень активного опору термометрів опору типу Pt100 або 100H в уніфікований струмовий сигнал 4 ... 20 мА.
Перетворювачі температури LI-24G призначені для перетворення активного опору термометрів опору, а також перетворення напруг термоелектричних датчиків в уніфікований сигнал 4 ... 20 мА.
Для роботи з термоелектричними датчиками і термометрами опору
Перетворювач температури типу ATL призначений для перетворення збільшень активного опору термометрів опору типу Pt100 або 100H в уніфікований струмовий сигнал 4:20 мА.
Перетворювачі температури LI-24 призначені для перетворення активного опору термометрів опору, а також напруг термоелектричних датчиків типу в уніфікований струмовий сигнал 4 - 20 мА.

Мембранні розділювачі

Роздільник є мембранним передавачем тиску.
Роздільник є мембранним передавачем тиску.
Роздільник з системою промивання застосовується там, де в технологічному процесі виникає наліт на мембрані.
Роздільник з пристосуванням "NORD" має дві камери, які відокремлені одна від одної особливо гнучкою мембраною.
Роздільник є мембранним передавачем тиску.
Роздільник є мембранним передавачем тиску
Роздільник типу S-Сomp10МПа, 25MPa, 60MPa призначений для вимірювання тиску газів, парів і рідин з температурою до 180oС.
Роздільник типу S-CompCh призначений для вимірювання тиску хімічно агресивних середовищ.
Роздільник середовищ є мембранним передавачем тиску.
Конструкція роздільника захищає вимірювальний прилад від впливу гідроударів і пульсацій робочого середовища.
Роздільник типу S-Мазут використовується при вимірюванні тиску в середовищах що характеризуються підвищеною в'язкістю
Роздільник типу SB-S призначений для вимірювання тиску газів, парів і рідин з температурою до 150° С або 200° С
Роздільник типу S-RC використовується для вимірювання тиску в гарячих середовищах, там де неможливе використання імпульсної трубки.
Роздільник типу S-RCF50 використовується для вимірювання тиску в гарячих середовищах, там де неможливе використання імпульсної трубки.

Вентильні блоки

та додаткове монтажне обладнання

Вентильні блоки (трьох- і п’ятиходові) призначені для монтажу з перетворювачами різниці тисків.

Індикатори

Індикатор ALW-N призначений для роботи з будь-яким пристроєм, що має вихідний сигнал (4 ± 20) мA.
Індикатор PMS-11K призначений для роботи з будь-яким пристроєм, що має вихідний сигнал (4 ± 20) мA.
Індикатор PMS-920 призначений для роботи з приладами, що мають вихідний сигнал 4 ... 20, 0 ... 20 мА або напругу.
Програмований 4-х пороговий індикатор PMS-970T призначений для роботи з перетворювачами, що мають уніфікований вихідний сигнал по струму або напрузі.
Програмований 4-х пороговий індикатор PMS-970P призначений для роботи з вимірювальними перетворювачами, що мають уніфікований вихідний сигнал по струму або напрузі.
Індикатор PMS-620N призначений для роботи з приладами, що мають стандартні вихідні сигнали струмові або по напрузі.
Індикатор PMS-620TE призначений для роботи з перетворювачами, що мають уніфікований вхідний сигнал по струму або напрузі.

Витратоміри

Електромагнітний витратомір PEM-1000 призначений для вимірювання об'ємної витрати електропровідних рідин.
© 2015 Група Компаній «АПЛІСЕНС».
Виробництво і постачання
контрольно-вимірювальної апаратури
Сайт розроблений в студії Олега Потапова